Regulamin
Regulamin :: TheGamePower.pl
1.Pojecia/Znaczenia
 • Usługa - różnego rodzaju dodatek, który ma za zadanie zaspokoić potrzeby Klienta.
 • Punkty - wirtualna gotówka wykorzystywana podczas zakupu poprzez przelew.
 • Usługobiorca - podmiot korzystający z Usług zgodnie z regulaminem sklepu.
 • Usługodawca - podmiot będący właścicielem sklepu Thegamepower.pl.
 • Administrator - podmiot, któremu Usługobiorca przyznał prawa do zarządzania Usługami poprzez wykupienie ich w sklepie.
 • Portfel - wirtualna portmonetka, gdzie Klient może grodzić Punkty [wPLN].
 • Cennik - wykaz cen w sklepie za daną Usługę.
 • Miesiąc - usługi są podawane w miesiącach czyli 30 dni za 1 miesiąc.
 • Usluga na rok - Usługa na rok, czyli 12 miesięcy (360 dni).
2.Informacje o Sklepie Thegamepower.pl
 • §1. Sklep jest wyłączną własnością sieci serwerów - Thegamepower.pl.
 • §2. Przedmiotem transakcji są Usługi prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w punktach. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 • §3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy sklep jest wyłączony, np. z powodu prac konserwacyjnych lub spraw technicznych. Wszelkie tego typu informacje klient znajdzie na forum lub na stronie głównej Sklepu Thegamepower.pl
 • §4. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy obie strony nie zawarły umowy. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem i traktowane jest jako Usługa niestandardowa.
 • §5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenie zamówienia oraz pieniądze.
 • §6. Zawarcie umowy między dwoma stronami następuje podczas wypełnienia formularza Usługi, a następnie złożenia zamówienia.
3. Prioryretowe Informacje dla Klienta Thegamepower.pl
 • §7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
 • §8. Administrator ma prawo zażądać opłaty za świadczenie niestandardowych usług, np. w przypadku błędu popełnionego przez Klienta lub odmówić wykonania żądań Klienta z uzasadnionych powodów.
 • §9. W przypadku doładowania portfela poprzez przelew, administrator zobowiązuje się do doładowania konta użytkownika w ciągu 48h od otrzymania przelewu.
 • §10. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 • §11. Administrator dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.
 • §12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia poprzez formularz.
4. Reklamacja Uslugi
 • §13. Jakakolwiek próba oszustwa zakończy się anulowaniem zamówienia oraz blokadą konta Klienta. Ponadto, koszta poniesione przez Klienta nie są zwracane.
 • §14. Rekompensata może zostać przyznana tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas podany niżej lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji administratora.
 • §15. Klient jest zobowiązany wykupywać usługi na jednym serwerze o tym samym rodzaju zapisu i tych samych danych na jeden nick/SID/IP. Podając inne dane bądź wybierając inny zapis w dwóch zamówieniach na tym samym serwerze, usługa nie będzie działać - administracja nie jest zobowiązana do poprawy parametrów zamówienia. Taka operacja zalicza się do niestandardowych i administrator ma prawo zażądać dodatkowej opłaty lub po prostu nie wykonac danej uslugi.
[ UWAGA GRACZU ]
Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania lub nieudzielania wsparcia, jeśli złożona reklamacja jest bezpodstawna lub zawiera nieuzasadniony bądź niezrozumiały powód udzielenia jej!
5. Ostatecznosc
Usługodawca:
 • -nie zmienia, a już w żadnym wypadku nie prosi o podanie hasła do Usług Klienta
 • -nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikające nie z jego kompetencji lub winy Klienta
 • -nie zwraca żadnych kosztów, reklamacja ma za zadanie wyłonić rekompensatę w postaci ważności dni Usług Klienta
 • -zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian Usług - informacje odnośnie takich zmian Klient uzyska w sklepie lub na forum
 • -zapewnia w jego zakresie kompetencji do udostępnienie usługi zgodnie z regulaminem
 • -ma prawo zablokować usługę, jeśli Klient narusza regulamin Thegamepower.pl
Usługobiorca:
 • -oświadcza, że Usługa wykupiona przez niego jest jego własnością na okreslony czas.
 • -akceptuje regulamin panujących tu zasad ( regulamin serwera, usługi )
 • -ma świadomość, że kupując Usługę nie zwalnia Go od przestrzegania zasad sklepu i sieci Thegamepower.pl
 • -ma prawo domagać się wyjaśnień, jeśli usługa była niedostępna powyżej 48h lub brak jakiejkolwiek informacji w ciągu 24h na forum. Aby to zrobić, należy skontaktować się drogą e-mail: admin@Thegamepower.pl lub wyslać prywatna wiadomość do Administracji na PW
 • - W momencie zalogowania na sklep aumatycznie dana osoba akceptuje regulamin sklepu Thegamepower.pl

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. Mimo to, dane osobę podlegają ochronie.
Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Thegamepower.pl!